Koçluk ve Eğitmenlik Arasındaki Farklar

Koçluk uygulamalarında eğitmenlikten farklı olarak iyi bir dinleyici olmak vardır. Eğitmenlik ya da öğretmenlikte, daha çok anlatma vardır. Öğrenci ise dinleyen taraftadır. Roller eşit dağılımda değildir. Burada Öğreten-Öğrenen ilişkisi vardır. Öğretmen bilgiyi veren, öğrenci bilgiyi alandır. Koçlukta ise aktif bir öğretme durumu söz konusu değildir. Koçlukta herhangi bir konunun çözümü öğrenciye buldurulur. Her bireyin beyni farklı çalışır, farklı öğrenir, farklı yollardan çözümler bulur. Koç çalışma yaptığı öğrencisi ile uyum içindedir. Öğrencisinin kendi isteği ile hedef belirleme ve bu hedefe ulaşma konusunda destekler ve onun yanında yol arkadaşlığı yapar. Yol arkadaşlığında doğru ve güçlü soruları sorarak onun kaynaklarına ulaşmasını sağlar